Tilmelding

 

Tilmelding til en erhvervsuddannelse sker på optagelse.dk uanset om du:

  • Kommer fra 9. eller 10. klasse
  • Er under 25 år
  • Er over 25 år


Hvis du er over 25 år skal du på et EUV (erhvervsuddannelse for voksne) forløb. Du vil inden opstart på uddannelsen blive indkaldt til en kompetenceafklaring på skolen, hvorefter dit uddannelsesforløb tilrettelægges.

Husk at have dine eksamenspapirer fra folkeskolen eller tilsvarende klar, da du ved tilmeldingen skal vedhæfte dokumentation for, at du opfylder adgangskravet på 02 i gennemsnit for henholdsvis dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende (standpunkskarakterer er ikke adgangsgivende).
Hvis du ikke opfylder adgangskravet i dansk og/eller matematik kan du komme til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale på skolen.

Læs mere om optagelsesprøven her

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at kontakte os.