Fra 9./10. klasse

 

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have et gennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.

 

Har du afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse inden for de sidste 14 måneder, ser dit forløb sådan ud:

Du starter på grundforløbets 1 del (GF1), forløbet varer 20 uger og giver dig en bred introduktion til erhvervslivet og de forskellige erhvervsuddannelser.
Undervisningen er opdelt i en række temaer, hvor du, ud over undervisning der vedrører uddannelserne inden for fagretningen, desuden indeholder emner som:

  • Sundhed, arbejdsmiljø, sikkerhed på værkstedet, førstehjælp og brandbekæmpelse.
  • Faglig kommunikation og dokumentation, og du skal lære at planlægge og fremlægge dit arbejde. Dette gøres ved hjælp af IT og smart teknologi.

Undervisningen vil blive bygget op omkring faglige eksperimenter, cases og arbejde på værkstedet. Fagene vil blive integreret i temaerne, for at sikre sammenhængen mellem teori og praksis. Undervisningsformen vil variere mellem holdundervisning og gruppearbejde.

På Skjern Tekniske Skole kan du vælge mellem følgende fagretninger:

Efter afslutning af GF1 skal du på grundforløbets 2. del (GF2), der også tager 20 uger. Ved opstart på GF2 skal du vælge hvilken specifik uddannelse du vil tage. Se mere under de enkelte fagretninger i menuen til venstre.

Undervisningen på GF2 er en blanding af grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og valgfag. Undervisningen foregår mest muligt på værkstedet, hvor din underviser vil koble teori og praktik undervisning sammen så du får et bedre indblik i, hvad du skal bruge teorien du lærer til på værkstedet.

Efter afslutning af GF2 skal du på hovedforløbet. Her skal du have en uddannelsesaftale for at kunne starte. Har du ikke en uddannelsesaftale kan du eventuelt gå i skolepraktik.