Over 25 år

 

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have et gennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.

Hvis du er fyldt 25 år skal du på et EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne) forløb:

Du påbegynder dit uddannelsesforløb med grundforløbets 2. del (GF2), som vil have en varighed af 0-20 uger, afhængig af de kompetencer du allerede har opnået. Grundforløbets længde beregnes ud fra følgende tre hovedområder:

  • Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.
  • Voksne med relevant erhvervserfaring eller med tidligere gennemført uddannelse.
  • Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Du vil også kunne opnå merit (afkortning) i forbindelse med gennemførelsen af hovedforløbet. Uddannelsesforløbets længde vil altid bero på en individuel kompetenceafklaring. Det vil sige, at du bliver indkaldt på skolen til en teoretisk og praktisk afklaring inden du påbegynder din uddannelse.

erhvervsuddannelse.dk kan du tage en vejledende test for at se, hvordan dit forløb kan se ud.

Du kan påbegynde dit uddannelsesforløb med en uddannelsesaftale, hvilket berettiger dig til elevløn under hele uddannelsen.

Har du ikke en uddannelsesaftale, er du berettiget til at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) mens du gennemfører grundforløbet.

Undervisningen på GF2 er en blanding af grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og valgfag. Undervisningen foregår mest muligt på værkstedet, hvor din underviser vil koble teori og praktik undervisning sammen så du får et bedre indblik i, hvad du skal bruge teorien du lærer til på værkstedet.

Efter afslutning af GF2 skal du på hovedforløbet. Her skal du have en uddannelsesaftale for at kunne starte. Har du ikke en uddannelsesaftale kan du evt. gå i skolepraktik.