Under 25 år

 

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have et gennemsnit på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende.

Er du under 25 år, men er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, eller kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse med en uddannelsesaftale, ser dit forløb sådan ud:

Du starter på grundforløbets 2 del (GF2), forløbet varer 20 uger og du skal ved opstart vælge hvilken specifik uddannelse du vil tage. 

Du kan vælge mellem uddannelser inden for følgende områder:

Undervisningen på GF2 er en blanding af grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og valgfag. Undervisningen foregår mest muligt på værkstedet, hvor din underviser vil koble teori og praktik undervisning sammen så du får et bedre indblik i, hvad du skal bruge teorien du lærer til på værkstedet.
Efter afslutning af GF2 skal du på hovedforløbet. Her skal du have en uddannelsesaftale for at kunne starte. Har du ikke en uddannelsesaftale kan du eventuelt gå i skolepraktik.