Brobygning

 

Brobygning er din mulighed for at afprøve en ungdomsuddannelse, mens du stadig går i folkeskole.

På Skjern Tekniske Skole udbyder vi brobygningsforløb  for 9. og 10. klasse i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Ringkøbing Fjord.

I 9. klasse er det frivilligt, om du vil deltage. Forløbet er for dem, der endnu ikke ved, hvad de vil efter folkeskolen.
I 10. klasse er det obligatorisk at deltage mindst 2 uger og højest 6 uger.

Introduktionskurser
Desuden udbydes introduktionskurser for 8. klasse, hvor du får mulighed for, at blive afklaret i forhold til hvilken uddannelse, du skal vælge. Forløbet aftales i samarbejde med dine forældre og UU.

Mere info
Du kan desuden læse mere hos Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing Fjord