Hovedforløb - Mekaniker 

 

Du skal være fascineret af teknikken i moderne køretøjer. Du skal have lyst og vilje til at følge med i den teknologiske udvikling på området. Det er betingelserne for at kunne fejlfinde og reparere komplicerede mekaniske og elektroniske systemer.

På personvognsuddannelsen på Skjern Tekniske Skole kan du vælge den fulde mekanikeruddannelse, der varer fire år, eller du kan stoppe efter to år og blive personvognsmontør.
Du vil altid komme på hold med øvrige lærlinge, som ønsker at uddanne sig til personvognsmekanikere.

Specialer
Uddannelsen har følgende specialer og trin:

  • Personvognsmontør
  • Personvognsmekaniker

Personvognsmekaniker
Som personvognsmekaniker fejlfinder, reparerer og justerer du motorer, bremser, koblinger og styretøj på personbiler og varevogne, både benzin- og dieseldrevne. For at kunne give kunden den bedste betjening, skal du kunne vurdere reparationsmuligheder og vejlede om den mest økonomiske reparation ud fra ønsker til driftsøkonomi, færdselssikkerhed, køretøjets udseende, brugsværdi og miljøkrav.

Personvognsmontør
Personvognsmontøren skal kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og simpel fejlfinding herunder reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele.

Talentspor
Hvis du tager uddannelsen som Personvognsmekaniker, har du mulighed for at tage den med talentspor. Det betyder, at du kan tage nogle af de obligatoriske fag på et højere niveau, end det er obligatorisk på uddannelsen.

 

Se datoer for studiestart og ansøgningsperioder >>