Metal

 

Inden for denne fagretning møder du en meget bred vifte af uddannelser.
Alle har det tilfælles, at de handler om produktion og fremstilling i én eller anden form. Vi tager i høj grad udgangspunkt i uddannelser inden for smede- og industritekniker området, bl.a. fordi det er inden for disse uddannelser, antallet af praktikpladser er størst.

Læs mere ved at klikke i oversigten vil venstre.

 

Se datoer for studiestart og ansøgningsperioder >>

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år, begynder du på grundforløbets første del (GF1).

TILMELDING >>

Er det mere end et år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse direkte på grundforløbets 2. del (GF2). 

TILMELDING >>

Er du over 25 år, vurderer vi dine erfaringer og kompetencer fra uddannelser, kurser og jobs. Derefter sammensætter vi en erhvervsuddannelse specifikt til dig.

TILMELDING >>