Hovedforløb - Smed

 

Som smed vil du lære at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller. Med svejsning og anden bearbejdning kommer du til at samle forskellige dele, og du monterer eller demonterer de færdige elementer.

Selv om man overvejende arbejder med metaller, har brugen af forskellige plastrørføringer og kompositmateraler gjort, at smedene nu også lærer plastsvejsning, limning osv. med de særlige krav, det stiller til udstyr og faglig indsigt.
Brug af cnc-udstyr og cad/cam spiller allerede en stor rolle i faget, og denne udvikling vil fortsætte. Derfor vil programmering og kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre få stigende betydning i jobbene.

Specialer

Du kan tage uddannelsen med følgende specialer og trin på Skjern Tekniske Skole:

  • Smed (bearbejdning)
  • Klejnsmed
  • Kleinsmed (multismed*) 

*En multismed er en kleinsmed med påbygning indenfor:

  • Styring og regulering
  • Hydraulik


Valgfag

  • VVS installationer - samlingsmetoder
  • Alternativ energi

Uddannelsen tager 4 uger mere end kleinsmed, idet der er 39 uger på skole.

Talentspor
Hvis du tager uddannelsen som klejnsmed har du mulighed for at tage den med talentspor. Det betyder at du kan tage nogle af de obligatoriske fag på et højere niveau end det er obligatorisk på uddannelsen.

 

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år,
begynder du på grundforløbets første del (GF1).

LÆS MERE >>

Er det mere end et år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse direkte på grundforløbets 2. del (GF2). 

LÆS MERE >>

Er du over 25 år, vurderer vi dine erfaringer og kompetencer fra uddannelser, kurser og jobs. Derefter sammensætter vi en erhvervsuddannelse specifikt til dig.

LÆS MERE >>