De seks klassekammerater fra Stauning blev sendt til Hindø for at høste tækkerør for Per Rahbeks far. Han var ikke selv med, så den lille Per fik ansvaret for kammeraterne fra femte klasse. Siden dengang har Per Rahbek nydt ansvaret, nydt at stå forrest og få indflydelse på, hvilken retning det hele skal gå.

Det er også drivkraften i dag, hvor han er vicedirektør på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

De voksne er interessante

Per Rahbek er født og opvokset i Stauning og blev efter gymnasiet uddannet folkeskolelærer på Herning Seminarium med matematik og geografi som linjefag. Som nyuddannet blev han i 1980 ansat på Skjern Tekniske Skole, hvor han underviste i fællesfag (samtidsfag, matematik og senere it) for smede-, mekaniker- og elektriker-lærlinge.

- Da jeg tog min uddannelse, havde jeg valgt det, der hed speciale B, som var de ældste elever, for det har altid været min interesse. Jeg havde dog troet, at jeg skulle undervise de ældste i folkeskolen, men nu blev det teknisk skole, fortæller han.

De kommende år skete der en stribe forandringer i Per Rahbeks stilling:

I 1981 blev han også ansat på skolehjemmet, der den gang havde 110 elever boende, i 1982 blev han afdelingsleder i fællesfaggruppen, og i 1989 blev han inspektør på grundforløbsdelen for Jern og Metal.

Livslang læring

I 1980’erne blev efteruddannelsesdelen bygget op på Skjern Tekniske Skole.

- Vi har brug for livslang læring. Ingen jobs er de samme hele livet, så derfor er vi nødt til at udvikle vores kompetencer. Uddannelse er kun indgangsporten. I 80’erne begyndte den teknologiske udvikling for alvor at tage fart, og der var øget behov for efteruddannelse. Først begyndte vi på de ”hårde” områder som svejse-kurser, senere kom de blødere områder som ledelse, LEAN og kvalitet – det har så udviklet sig til det, der i dag er Kompetencegruppen, fortæller han.

Midt i 1990’erne ændrede Per Rahbeks titel sig igen. Nu blev han ud over leder af grundforløbene på teknisk skole og for efteruddannelsen, inspektør på skolehjemmet:

- Skolehjemmet er virkelig mit hjertebarn. Her bor de unge, der har for langt til skole eller af andre årsager ikke kan bo hjemme. Jeg er kommet der hele mit voksenliv og er meget glad for den tætte kontakt, vi har til de unge der, også uden at det altid handler om skole. Der bor også unge, som har problemer derhjemme, og det er dejligt at kunne hjælpe dem med at få hverdagen til at fungere, selvom de måske savner opbakning og støtte hjemmefra, fortæller han.

Klar til fusion

Sidst i 1990’erne blev organisationen igen ændret, og Per Rahbek blev vicedirektør på Skjern Tekniske Skole:

- Jeg kan godt lide at have indflydelse og påvirke tingene, hvor jeg er, fortæller han som forklaring på de mange udnævnelser.

De seneste år er UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern blevet ved med at udvikle sig. I 2011 blev Per Rahbek konstitueret leder for hele uddannelsescentret. I den periode blev fusionen med handelsgymnasierne og handelsskolerne i Ringkøbing og Skjern gennemført og endte med det, der i dag er UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Fusionen varede et par år og endte med, at Henrik Toft blev direktør og Per Rahbek vicedirektør:

- Det er fantastisk, at vi fik fusionen igennem, for det er den rigtige vej at gå. Sammen står vi stærkere, vi har flere muligheder, når bredere ud og har derfor nemmere ved at nå målet om, at endnu flere skal have en god grunduddannelse og mulighed for efteruddannelse, siger han.

Samarbejde er vejen frem

Per Rahbek brænder for uddannelsespolitik men også for beskæftigelsespolitikken, som med hans ord er afgørende for vores samfund. Ikke mindst brænder han for de muligheder, der ligger i et tæt samarbejdet, hvorfor han bruger meget tid på netværk:

- Godt samarbejde mellem kommunen, jobcenteret, erhvervscentret og uddannelsescentret, arbejdsmarkedets parter og virksomhederne er afgørende for, at vi kommer godt videre. Det betyder meget for mig, at vi har stor tillid til hinanden indbyrdes, for vi kan hente meget mere hos hinanden, hvis vi samarbejder i stedet for at være isolerede søjler, siger han.

Rejseglad familie

Det brede gymnasiale uddannelsestilbud er blevet flittigt benyttet hjemme i familien, hvor Per Rahbek bor sammen med folkeskolelærer Lene Sikjær og deres fire sammenbragte drenge, der nu er voksne. En har gået på HTX, en tog HF, en valgte STX og den sidste har gået på HHX.

- Det viser, at der er brug for alle uddannelserne, for de tiltrækker hver sin mennesketype, siger han.

Familien bor på en gammel gård inde i byen. En gård de selv har bygget om og vedligeholdt gennem årene.

- Det er også noget, der kræver samarbejde i en familie, konstaterer Per Rahbek.

Ellers bliver fritiden brugt på rejser og de to børnebørn. Familien holder ferie uden for landets grænser mindst seks uger hvert år. Der er altid plads til skiferie og storbyferie, men ellers:

- I mange år var vi optagede af øst-vest-rejser og brugte mange ferier i det gamle Østeuropa. Senere tog vi på ”religionsrejser”, hvor vi besøgte forskellige kristne, muslimske og hinduistiske lande. Vi har været på kulturferier, hvor vi blandt andet havde fokus på lande med indiansk baggrund fra Canada i nord til Peru og Bolivia i syd ind over USA og Mexico. For at vi kan forstå vores egen livsform er det vigtigt, at vi også oplever andres, derfor er det altid oplevelsesrejser – ikke noget med at ligge på stranden, slår han fast.

Den runde dag fejres med en fest for familie og venner:

- Og så glæder jeg mig til at se fremad. Der er stadig mange sløjfer og netværk, der skal bygges og dyrkes, siger han.

 

Skolehjemmet er mit hjertebarn

De seks klassekammerater fra Stauning blev sendt til Hindø for at høste tækkerør for Per Rahbeks far. Han var ikke selv med, så den lille Per fik ansvaret for kammeraterne fra femte klasse. Siden dengang har Per Rahbek nydt ansvaret, nydt at stå forrest og få indflydelse på, hvilken retning det hele skal gå.

Det er også drivkraften i dag, hvor han er vicedirektør på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

De voksne er interessante

Per Rahbek er født og opvokset i Stauning og blev efter gymnasiet uddannet folkeskolelærer på Herning Seminarium med matematik og geografi som linjefag. Som nyuddannet blev han i 1980 ansat på Skjern Tekniske Skole, hvor han underviste i fællesfag (samtidsfag, matematik og senere it) for smede-, mekaniker- og elektriker-lærlinge.

- Da jeg tog min uddannelse, havde jeg valgt det, der hed speciale B, som var de ældste elever, for det har altid været min interesse. Jeg havde dog troet, at jeg skulle undervise de ældste i folkeskolen, men nu blev det teknisk skole, fortæller han.

De kommende år skete der en stribe forandringer i Per Rahbeks stilling:

I 1981 blev han også ansat på skolehjemmet, der den gang havde 110 elever boende, i 1982 blev han afdelingsleder i fællesfaggruppen, og i 1989 blev han inspektør på grundforløbsdelen for Jern og Metal.

Livslang læring

I 1980’erne blev efteruddannelsesdelen bygget op på Skjern Tekniske Skole.

- Vi har brug for livslang læring. Ingen jobs er de samme hele livet, så derfor er vi nødt til at udvikle vores kompetencer. Uddannelse er kun indgangsporten. I 80’erne begyndte den teknologiske udvikling for alvor at tage fart, og der var øget behov for efteruddannelse. Først begyndte vi på de ”hårde” områder som svejse-kurser, senere kom de blødere områder som ledelse, LEAN og kvalitet – det har så udviklet sig til det, der i dag er Kompetencegruppen, fortæller han.

Midt i 1990’erne ændrede Per Rahbeks titel sig igen. Nu blev han ud over leder af grundforløbene på teknisk skole og for efteruddannelsen, inspektør på skolehjemmet:

- Skolehjemmet er virkelig mit hjertebarn. Her bor de unge, der har for langt til skole eller af andre årsager ikke kan bo hjemme. Jeg er kommet der hele mit voksenliv og er meget glad for den tætte kontakt, vi har til de unge der, også uden at det altid handler om skole. Der bor også unge, som har problemer derhjemme, og det er dejligt at kunne hjælpe dem med at få hverdagen til at fungere, selvom de måske savner opbakning og støtte hjemmefra, fortæller han.

Klar til fusion

Sidst i 1990’erne blev organisationen igen ændret, og Per Rahbek blev vicedirektør på Skjern Tekniske Skole:

- Jeg kan godt lide at have indflydelse og påvirke tingene, hvor jeg er, fortæller han som forklaring på de mange udnævnelser.

De seneste år er UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern blevet ved med at udvikle sig. I 2011 blev Per Rahbek konstitueret leder for hele uddannelsescentret. I den periode blev fusionen med handelsgymnasierne og handelsskolerne i Ringkøbing og Skjern gennemført og endte med det, der i dag er UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Fusionen varede et par år og endte med, at Henrik Toft blev direktør og Per Rahbek vicedirektør:

- Det er fantastisk, at vi fik fusionen igennem, for det er den rigtige vej at gå. Sammen står vi stærkere, vi har flere muligheder, når bredere ud og har derfor nemmere ved at nå målet om, at endnu flere skal have en god grunduddannelse og mulighed for efteruddannelse, siger han.

Samarbejde er vejen frem

Per Rahbek brænder for uddannelsespolitik men også for beskæftigelsespolitikken, som med hans ord er afgørende for vores samfund. Ikke mindst brænder han for de muligheder, der ligger i et tæt samarbejdet, hvorfor han bruger meget tid på netværk:

- Godt samarbejde mellem kommunen, jobcenteret, erhvervscentret og uddannelsescentret, arbejdsmarkedets parter og virksomhederne er afgørende for, at vi kommer godt videre. Det betyder meget for mig, at vi har stor tillid til hinanden indbyrdes, for vi kan hente meget mere hos hinanden, hvis vi samarbejder i stedet for at være isolerede søjler, siger han.

Rejseglad familie

Det brede gymnasiale uddannelsestilbud er blevet flittigt benyttet hjemme i familien, hvor Per Rahbek bor sammen med folkeskolelærer Lene Sikjær og deres fire sammenbragte drenge, der nu er voksne. En har gået på HTX, en tog HF, en valgte STX og den sidste har gået på HHX.

- Det viser, at der er brug for alle uddannelserne, for de tiltrækker hver sin mennesketype, siger han.

Familien bor på en gammel gård inde i byen. En gård de selv har bygget om og vedligeholdt gennem årene.

- Det er også noget, der kræver samarbejde i en familie, konstaterer Per Rahbek.

Ellers bliver fritiden brugt på rejser og de to børnebørn. Familien holder ferie uden for landets grænser mindst seks uger hvert år. Der er altid plads til skiferie og storbyferie, men ellers:

- I mange år var vi optagede af øst-vest-rejser og brugte mange ferier i det gamle Østeuropa. Senere tog vi på ”religionsrejser”, hvor vi besøgte forskellige kristne, muslimske og hinduistiske lande. Vi har været på kulturferier, hvor vi blandt andet havde fokus på lande med indiansk baggrund fra Canada i nord til Peru og Bolivia i syd ind over USA og Mexico. For at vi kan forstå vores egen livsform er det vigtigt, at vi også oplever andres, derfor er det altid oplevelsesrejser – ikke noget med at ligge på stranden, slår han fast.

Den runde dag fejres med en fest for familie og venner:

- Og så glæder jeg mig til at se fremad. Der er stadig mange sløjfer og netværk, der skal bygges og dyrkes, siger han.