Praktikcenter

 

Praktikcenteret er for dig, der efter grundforløbet til en erhvervsuddannelse ikke har en læreplads eller som har en kort aftale, der ikke løber i hele hovedforløbets længde. Ved start i Praktikcenteret indgås af skoleaftale mellem dig og Praktikcenteret:

Ved optagelse indgår praktikcentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder bestemmelser om hvordan optagelsesbetingelserne skal opfyldes, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen.

Ved start på Praktikcenteret og så længe du er i skolepraktik skal du opfylde EMMA-kravene.
EMMA er en forkortelse, som står for:

  • Egnet
  • Faglig Mobil
  • Geografisk Mobil 
  • Aktivt søgende