Adgang til skolepraktik

 

Hvis du er interesseret i skolepraktik, skal du ved opstart på grundforløbet give skolen besked. Det er vigtig at få undersøgt om der er skolepraktik i den erhvervsuddannelse som du ønsker.
Der kan være fyldt eller kvoten kan være brugt. Men skolen vil være behjælpelig med at finde en løsning på dit skolepraktikønske.
På Praktikcenteret ved Skjern Tekniske Skole udbyder vi skolepraktik inden for:

  • Klejnsmed
  • Personvognsmekaniker
  • Vindmølleoperatør

For at kunne blive optaget i skolepraktik skal du deltage i et obligatorisk orienteringsmøde på skole samt erklæres egnet af skolens vejleder. Du skal desuden under hele din uddannelse i Praktikcenteret opfylde EMMA-kravene.