Teknologi og Metal

 

Drømmer du om at bruge dine hænder og samtidig blive klogere på fremtidens teknologi, så er GF1 Teknologi og Metal lige noget for dig.

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til bl.a. Vindmølleoperatør, Klejnsmed, Elektriker, Data og Kommunikation og Industritekniker.

GF 1 er sammensat af forskellige moduler, hvor du kommer til at prøve kræfter med de ovennævnte uddannelser på kryds og tværs. Vi vil sammenkoble uddannelserne i tværfaglige forløb, hvor du som elev får et indblik i, hvordan de forskellige uddannelser er opbygget. Formålet med at introducere de forskellige uddannelser er, at vi gerne vil klæde dig på til at vælge den uddannelse, som passer til dig. Vi har i uddannelsesforløbet også sociale aktiviteter med de andre GF 1 klasser på UCRS.

Du kan tage fagretningen både som et almindeligt EUD forløb eller som EUX (dog ikke vindmølleoperatør). Vælger du EUX, har du efter endt uddannelse, ud over et svendebrev, også afsluttet fag på gymnasialt niveau, der giver adgang til relevante videregående uddannelser.

Gennem undervisningen i Teknologi og Metal vil du komme til at arbejde med forskellige områder inden for fagene, og du vil få kendskab til bl.a.

  • Robotteknologi
  • Traditionelle el installationer
  • Bearbejdning af metal og fremstilling af konstruktioner i smedeværkstedet
  • Tegningslæsning og 3D tegneprogrammer
  • Forskellige former for styringer, bl.a. til el motorer og ventiler
  • Pneumatik (luft)
  • Programmering og 3D print

 

Undervisningen vil blive bygget op omkring faglige eksperimenter, cases og arbejde i værkstederne. Fagene vil blive integreret i temaerne, for at sikre sammenhængen mellem teori og praksis.

Undervisningen vil variere mellem holdundervisning og gruppearbejde, og vil som udgangspunkt foregå i værkstederne.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år,
begynder du på grundforløbets første del (GF1).

LÆS MERE >>

Er det mere end et år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse direkte på grundforløbets 2. del (GF2). 

LÆS MER >>

Er du over 25 år, vurderer vi dine erfaringer og kompetencer fra uddannelser, kurser og jobs. Derefter sammensætter vi en erhvervsuddannelse specifikt til dig.

LÆS MERE >>