Elevplan

 

elevplan.dk finder din virksomhed:

  • overblik over dine elevers uddannelsesforløb
  • overblik over de specialefag, som din elev kan vælge imellem
  • elevens uddannelsesplan og skolens undervisningsplan
  • en elektronisk samarbejdsplatform for virksomhed, skole og elev, der er tilgængelig via samtlige pc’er med internetadgang.

Det internetbaserede værktøj Elevplan er relevant for din virksomhed:

  • hvis du interesserer dig for, hvad og hvordan dine elever lærer i deres skoleforløb
  • hvis du vil have større overblik over, hvordan den samlede uddannelse tilrettelægges, så eleven lærer mest muligt og får en god uddannelse
  • hvis du vil planlægge elevernes praktikuddannelse og opgaver i forhold til de gældende praktikmål for uddannelse

Få et login ved at henvende dig til Flemming U. Schmidt eller på mobil 2475 5161.