Voksenlærling

 

Man kan blive voksenlærling hvis man er fyldt 25 år og er i arbejde eller ledig. I dag hedder forløbet EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne)

Ordningen sikrer, at du får voksenløn under uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært inden for området, mens virksomheden får et tilskud til lønnen.

Du kan i flere tilfælde få godskrevet relevant erhvervserfaring, og derved gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Den uddannelse man ønsker at tage, skal være på positivlisten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Uddannelser på positivlistende regionale arbejdsmarkedsråd.
Se desuden bekendtgørelsen for voksenlærlinge.

For virksomheder der ønsker at ansætte en voksenlærling

Virksomheden får et tilskud i de første 2 år, tilskuddet er på 30 kr. i timen. Ansøgningsblanketten sendes til det lokale jobcenter i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.
Virksomheden skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
Når voksenlærlingen er på skole, får virksomheden AUB-refusion efter gældende regler.
Udbetalinger fra AUB fåes via selvbetjening på AUBs hjemmeside
 
Har i spørgsmål så kontakt Sanne K. Jørgensen

Yderligere oplysninger kan også fåes hos De Regionale Arbejdsmarkedsråd